Логотип

Элемтә

Юридик адрес: 420012, ТР, Казан шәһәре, Мөштәри урамы, 14 нче йорт

Почта адресы: 420066, ТР, Казан шәһәре, Декабристлар урамы, 2 нче йорт, 316 нчы әбүнә тартмасы

Тел/факс: (843) 222-05-40 (16-10)

Е-mail: saxna@mail.ru

Сайт: www.sahne.ru

Гамәлгә куючы: «Татмедиа» АҖ, 420066, ТР, Казан шәһәре, Декабристлар урамы, 2 нче йорт